More_vert, telmisartan nie hamuje aktywności reninowej osocza oraz nie blokuje kanałów jonowych.EnglishI would urge China not to block this important action during this coming week.

EnglishMr President, would it be possible to have a block vote on all the amendments?EnglishWhat troubles me is how deeply rooted the former communist block ideology is in Africa.

Wszystko czego potrzebowałem to lekkie nakierowanie mnie na właściwe tory.Englishand easier to plan a block of time when you will not be interrupted.Byłem jednym z wielu komunistów żyjących wówczas na Brooklynie.