Už od verze 5 z roku 1993 má dominantní postavení na trhu.Práce s ním byla mnohem pohodlnější, než v kterémkoli.Později v listopadu 1987, kdy byl uveden jako jedna z prvních aplikací pro MS Windows byl jedním z hlavních programů, které táhly uživatele k používání nového operačního systému Windows.

How to write an excellent resume

your situation: skills AND accomplishments accomplishments summary OF accomplishments selected accomplishments recent accomplishments areas OF accomplishment AND experience areas OF expertise career highlights professional highlights additional skills AND accomplishments

Vyhledávací a odkazovací (vytyčovací) funkce, které umožňují přebírat výsledky (hodnoty) k dalšímu zpracování na základě jejich uspořádání, např.Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy, microsoft pro operační systém, microsoft Windows a počítače, macintosh.

Násobení, sčítání, umocňování, ale i nerovnostní s Booleovským výpisované obvyklými operátory (značkami (součet, * (krát (umocnění (spojení textů (rovno (větší).Verze.0.0 obsahovaly různé Easter eggs skryté bonusy.